zondag 4 maart 2018

In jûntsje mei gitaren


Freedtejûn nei Asteriks west
yn Ljouwert
in "jûntsje mei messen"
waard in jûntsje mei gitaren

en wat fan jûn.

Earste band
"In Evening with Knives"
in trijemansformassje
mei stonerrock.......hearlik

"Gold"
in seismansformaasje
in drummer
fjouwer gitaren
en in sjongster

in bysûndere, ferrassende band.
mei de 4 gitaristen
dy't as in wervelstoarm op it poadum foar de beweging soargen,
in drummer dy't strak en oershearskjend it ritme oanjoech.
en dan dy sjongster,
mistyk en rêst útstrieljend
mei in moaie stim en miskien ek wol moaie teksten

in jûn om nea wer te ferjitten

In gouden jûn mei in hiel soad gitaargeweld.
Geen opmerkingen: