dinsdag 24 januari 2012

The Kinks

The Kinks, foaral bekind fan de hits Lola en mr Pleasant, hawwe yn harren goeie jierren prachtige muzyk makke. Better as ik feitlik koe.
De band fan Ray en Dave Davies skynt net mear te bestean mar Ray Davies treedt noch wol op. 
Dit wykein it hiele repertoire op You Tube trochwest.  Twa moaie oerkes. Foaral Celluloid Heroes.
It skitterjend nûmer, hjir yn twa totaal ferskillende útfieringen.
Myn foarkar giet út nei de twadde. In nûmer mei in geweldich yntro.Geen opmerkingen: