zondag 15 januari 2012

Jild

At je yn Newcastle binne foar it fuotbal en je ha wat tiid oer, dan is it hiel nijsgjirrich om efkes  yn The Back Page te sjen.  "Sports book and football memorabilia "stiet der op de gevel.
Binnen ademt alles fuotbal. Mear as 2000 fuotbalboeken, mear as 2000 fuotbal-dvd's en 3000 films.
Dêrneist ek noch wit ik hoefolle oar spul lykas magneten, cd's, flachjes, bekers, oanstekkers en fan sels sjurtsjes.
Dy fan Souness, de held yn Newcastle wie foar 250 pûn te keap. Mei in hantekening der op fansels.
As Feyenoord supporter foel myn each op it bledsje StadionNieuws. Dat kin mar fan ien klup wêze.
It bewuste boekje is fan 1968 want yn it seizoen 1968/1969 spilen de klups twa kear tsjin elkoar. Feyenoord wûn thús mei 2-0 mar ferlear út mei 4-0.
Mar dat boekje is bewarre bleaun. It waard te keap oanbean dêr. Like djoer as it sjurtsje fan Souness mei hantekening.
At ik it jild hie dan wist ik it wol.

Geen opmerkingen: