zondag 8 januari 2012

Jelske

In moaie mar foaral ek spannende fakansjewike. Sa wol ik de earste wike fan jannewaris omskriuwe.
Spannend bij de presentaasje fan it liftboek op 1 jannewaris, spannend doe't dochter Hildau 2 jannewaris nei it sikenhûs moast omdat it der wat op like dat de lytse poppe 5 wiken earder út de búk woe, spannend wie op 3 jannewaris de boatreis yn wynkrêft 9 of 10 nei Ingelân, spannend wie op 4 jannewaris de wedstriid Newcastle United tsjin Manchester United en spannend wie it op 5 en 6 jannewaris doe't wij wer yn stoarmeftige omstannichheden werom faarden nei Nederlân.

Tidens dy reis nachts om 02.30 oere waard yn Snits de earste pakesizzer berne. Jelske is de namme fan de dochter fan Hildau en Meindert. Mear as 4 wiken te betiid mar it sjocht der goed út.
Nei in spannende wike in grutske Aant. Of sa't jim wolle in grutske pake Aant.

Geen opmerkingen: