zondag 6 november 2011

Top 40

"Week 44, jaargang 47" stie der op it Top 40 briefke wat ik freed bij Mediamarkt lizzen seach. Ik wist net dat de Top 40 noch op papier bestie. Wie wol bliid ferrast. It seach der noch krekt sa út as doe. Ferskil wie allinne dat it foarhinne de Veronica Top 40 wie en no de Mediamarkt Top 40. Foarhinne in foto fan Lex Harding en no fan Jeroen Nieuwenhuize.
Mar it grutte ferskil wie dat ik mar in pear artysten kin:
Coldplay op 5, Bruno Mars op 17, Nickelback op 21, Adele op 24, Rene Froger op 31, Waylon op 32, Racoon op 36, Blof op 38 en Jan Smit op 40. Wat se krekt sjonge wit ik net.
Der binne wol oare tiden west. 40 fan de 40 en ik koe se allegear mei "sjonge".
Nûmer 1 dy kin ik ek. Dat is in moai nûmer mei in nijsgjirrige klip.

Geen opmerkingen: