dinsdag 1 november 2011

PleatsSa te sjen binne se dizze pleats oan it ferbouwen. En sa te sjen binne se foaroan begong. Foto makke tusken Burchwert en Hartwert.

Geen opmerkingen: