woensdag 16 november 2011

Het patent

"Het patent is een prachtig boek, een schitterend geschreven liefdesverklaring van een zoon aan zijn vader" dat stiet der efter op it boek van Tony van der Meulen.
It is it twadde boek wat ik fan van der Meulen lêzen ha en ek dizze hat krekt as de earste goed foldien.
Van der Meulen hat in noflike wize fan fertellen. Rêstich en mei each foar de lytse dingen wit hij in moai ferhaal del te setten oer syn eigen jeugd en foaral oer it gesin van der Meulen dat oan de Midstrjitte op é Jouwer wenne.


Geen opmerkingen: