dinsdag 18 januari 2011

Jongesnammen

Ik lês 4 wiken it Parool. Net om te prebearjen mar omdat dat de ienige krante is dy't ik op myn winskbonnen noch bestelle koe. No ja de Telegraaf koe ek wol, mar dy wol ik hjir net wer yn é hús ha.
Mar werom nei it Parool: 4 wiken foar 10 euro. Ik wit net hoe't se dy krante hjir bij mij yn de bus krije, wa't dat ding rûnbringt at der mear Wommelsers binne dy't him lêze. Wat ik wol wit is dat it in tige lêsbere krante is, mei in moai lettertype, sûnder razende koppen en mei goeie ferhalen.
Yn dy kommende 4 wiken sil ik in goed byld krije fan Amsterdam. Want it Parool is in echte Amsterdamske krante. Sa stie der sneon in list yn de krante mei de populêrste Amsterdamske jonge en famkesnammen.
Bij de jonges leit it der sa hinne:
1. Mohamed
2. Adam
3. Rayan
4. Max
5. Noah
6. Mohammed
7. Lucas
8. Olivier
9. Benjamin
10.Jayden
Dit listje seit genôch. Opfallend is dat der seker twa Moham(m)eds binne. Of hat de iene kategory net op taalkursus west. Adam op twa? De Joaden dy't bij Amsterdam heare of wurde der safolle bern ferneamd nei de stêd.
"What is a name", sei Shakespeare mar Jan Rot sjongt hoe ferfelend in ferkearde namme is.

1 opmerking:

Anoniem zei

ik fiin soan neamt tryn moaier.