donderdag 2 januari 2020

Fytskilometers 2019


It jier 2019 sit er wer op
en it is wer tiid foar listjes.
Earst it fytsen mar.

It doel is altyd 10.000 km per jier
en dat is slagge.
It wie in goed jier mei 11309 kilometer.
5 moannen mear as 1000,
en de útsjitter wie maaie mei 1906 kilometer
troch ús fytsfakânsje yn Frankryk

11309 yn 365 dagen is 30,98 km.1760 2064 114 7330
lisfyts RIH oare Batavus

Per fyts sjocht er sa út
Yn de list fanôf 1995
docht 2019 goed meiFoar 2020 leit de latte wer 10.000 km.
dat moat slagje mei ien dei mear......

Geen opmerkingen: