donderdag 9 januari 2020

De moanne


2020 wurdt it jier fan de moanne,
want bij ús yn it húske leit de "Maankalender"
Op basis fan hoe't de moanne stiet
is der in soad te ferklearjen
neffens de ynliedende begjinside.

Ik sil it dit jier mei oandacht folge
en mij der in bytsje yn te ferdjipjen.
Mocht it mij oansprekke
dan gean ik foar 2021 op syk nei in app
want it sil dochs ek mei in app op de snoadfoan kinne

2 jannewaris
bin ik yn alle gefallen trochkommen
sûnder (begjinnede) pine 'e holle
en ik haw gjin ekstra wetter dronken
Geen opmerkingen: