zaterdag 28 september 2019

Oppasse

In pear dagen oppasse
en Samme fermakke him prima
mei Tomke yn de byb


Nyck kin samar in oere boartsje
mei lego:
blokje yn elkoar,
blokjes útelkoar,
blokjes ynelkoarGeen opmerkingen: