dinsdag 27 augustus 2019

Prachtige kaart
Dit plaatsje is fan Wommels,
op basis fan in prachtige digitale kaart
wêrop te sjen is hoe âld de bebouwing is.

Read en oranje binne it âldst

Sjoch op dizze linkGeen opmerkingen: