zondag 11 augustus 2019

Into the grave 2019

Sûnt 2011 is dêr into the Grave,
it metal, hardrock feessie op it plein bij de Aldehou.
9 kear no en ik miste allinne de earste kear.

Sûnt in pear jier is it twa dagen,
sûnt dit jier twa podia
en dus hawwe Tsjeard en ik no noch mear te kiezen

Dat hawwe wij dien.
It grutte poadium hawwe wij meast rjochts lizze litten
en it it lange paad nei it lytse poadium
hawwe wij hiel wat kearen hinne en wer west.

It wie wer prachtich mei in soad fariaasje.
Alle jierren is der wol wat dat je net boeie kin
en alle jierren is der iets geweldichs bij.

Dat geweldige dat wie dit jier Sacred Reich.
Wat in sjo, wat in power, wat in fleur,
wat in oere, wat geweldich....
Nei dat oere, wie Powerwolf
de haadact suertsjemuzyk,
nettsjinsteande  in sjo mei ljocht en fjoerIt feest mei Tsjeard ôfsluten mei in Grutte Pier op in terras op wei nei de lêste bus.....
Geen opmerkingen: