vrijdag 28 december 2018

Asteriks


Sûnt 2010  hie ik regelmjittich in loopke
nei Podium Asteriks yn de Blokhúspoarte.
Meast op freed, soms op sneon
en in inkele kear op tongersdei

Myn favorite seal,
gjin flawekul en orizjiniel,
dêr op de boppeseal
mei de útsliten draaitrep as tagongspoarte

48 bands seach ik dêr
en net de minste docht letter bliken;
bands dy't lyts en ûnbekend binne
krije dêr in poadium;
bands dy't letter grut wurde, lykas
Birth of Joy, Afterpartees en BlackboxRed

bands út it alternative sirkwy, lykas
Claw Boys Cllaw, Hallo Venray en Automatic Sam

It stoppet op 1 jannewaris.
Ik fyn it tige spitich.

Jûn noch ien kear rocke dêr.
It begong mei Boys Named Sue
en it stoppet mei de Paceshifters


Boys Named Sue 2010
ASG 2012
xxxxx 2012
xxxxx 2012
Peter Pan Speedrock 2012
The Deaf 2012
Cuban Heels 2012
Birth of Joy 2012
Milwaukee Wildman 2012
Allergic to Horses 2012
BlackBoxRed  2013
Tududuh  2013
Claw Boys Claw  2013
Black Box Red  2013
Birth of Joy  2014
We sell guns  2014
Flying Trascals  2014
Traumahelicopter  2014
Afterpartees  2014
The Black Cult  2014
Blues Grass Boogieman  2015
Scrappy Tapes  2015
Brother Dege  2015
Dario Mars & the Guillotines  2015
The Tighttropes  2015
Hallo Venray  2015
Seewolf  2015
Sunday Kids  2015
Left Lane Cruiser  2015
Miseries  2015
The Black Cult  2015
Homesick  2015
Birth of Joy  2016
Silverfaces  2016
Black HoneyUK  2016
De Underjordiske  2016
Nuria Graham  2016
Hallo Venray  2017
Suit and tie Johns  2017
Automatic Sam  2017
De Kat  2017
Cubical  2017
Claw Boys Claw 2018
Kitty Kitty Kuna 2018
Gold 2018
Evening with Knives 2018
Paceshifters  2018
Teen Creeps 2018

Geen opmerkingen: