woensdag 14 maart 2018

Myn generaasje
Pop Pioniers is de titel fan in muzykboek.
In prachtich boek, kin ik wol sizze.

Moaie ferhalen oer de begjinjierren fan de beat,
de jierren 60,
mei de opkomst fan de podia en de festivals.

It wie in genot om te lêzen
ûnder oaren oer My generation fan The Who
Geen opmerkingen: