maandag 19 maart 2018

Doede

Butenstaanders
it muzykprogramma fan Doede Bleeker
op tiisdeitejûn op omrop Súdwest
wie foar mij fêste prik.

Oan't ferline wike...

Fannemoarn betiid opskrikt troch
de wurden "RIP Doede Bleeker...."

Tragysk, 65 jier
en hij fielde foar mij as in muzykfreon.

Op tiisdeitejûn:
hij efter de mikrofoan
en ik thús bij de radio of kompjoeter

"Noch even in plaatsje fan Cobra
spesjaal foar Aant út Wommels
want ik weet dat dy dit in geweldich nummer vindt,
en ik ook"
Ik hearde it him meardere kearen per jier sizzen.

Doede, draaide prachtige muzyk út eigen kolleksje,
fan the Outsiders, Bruce, Eaglesmith, Tom Russell
fan the Bintangs, the Dubliners en John Prine
fan Sandy Coast, fan Boudewijn de Groot en Advanderveen

ik sil him misse op dy tiisdetejûnen

Ik sil him ek misse bij de optredens fan de Bintangs
of bij dy fan Ad Vanderveen,
wêr't ik him de lêste kear yn desimber 2017 troffen ha
yn kafee Max yn Starum,
doe't hij de iepening die


Foto makke yn 2017 yn Starum troch Maikel Galama fan Warkum
Doede,
ik sil him misse
at wij troch Starum fytse:
en gjin fiskje mear helje kinne bij him.

Moaie herinneringen oan Doede.

Bin bliid mei syn lêste CD
"Omarmd op Texel"
in prachtige CD
mei libbenslietenSpesjaal foar dij Doede
Cobra . the war will soon be over my love
draai ik him no foar dij .......Geen opmerkingen: