woensdag 30 augustus 2017

Flieterpen en West Dongeradiel

Moandei 28 augustus,
sinne en hast gjin wyn;
de ideale dei dus
om nei de altyd winerige omjouwing
Noardwest Frysl6an te gean.

Auto yn Burdaard 
en fia de 4 prachtige Flieterpdoarpkes
nei Dongeradiel

75 kilometer en 25 doarpkes,
in echte oanrieder, sa'n moaie tocht 
troch safolle moaie lytse doarpkes

en Hantumhuzen?
dat leit wol hiel beroerd yn de midden
en moast ik in apart loopke nei meitsje

sommige doarpen (Holwerd, de Lytse Jouwer, Hantum)
en ien stêd hie ik al oandien mei de 11 stêdentocht.

Noch 90 doarpkes te gean.......
Geen opmerkingen: