zondag 20 augustus 2017

Fan 39 nei 13Neist de Freulepartij
hawwe wij yn Wommels
in oansprekkende 1ste klas partij

Oansprekkend?
miskien moat dat anno 2017
wol tusken heakjes

Der wiene sneon 13 partoeren
wêrfan 2 mei 2 man
13 partoeren 
dat kin gewoan op ien fjild mei 3 perken

Dan 1992,
25 jier lyn
doe waard er wierskynlik
ek keatst
op it fuotbalfjild
op in keatswedstriid mei 39 partoeren
op tiid út te krijen.

39 partoeren doe
13 partoeren no


De winners fan 1992 wiene: 

Geen opmerkingen: