zaterdag 19 augustus 2017

Hege golven

It IFKS skûtsjesilen
hie hjoed in falske start
yn de A-klasse:
te hege golven

Se hiene it optiid oanjûn
dat is bij de SKS wol ris oars

Dêrom foar de gesellichheid
nei Hylpen

kreamkes en boaten besjen
harkje nei sfearmuzyk
en fisk ite

en Samme wie efkes mei
hij fûn it allegear prachtich
Geen opmerkingen: