zaterdag 24 oktober 2015

Lêze yn de bus

Wommels leit yn Fryslân,
Montecatini yn Italie
yn de Toscane om krekt te wêzen.
dêr tusken lizze sa'n 1500 kilometer.

Dy moasten wij ôflizze 
yn de bus
de nachtbus
hinne 
en werom

Dat is gjin ferlerne tiid
seker net
dat is lêstiid....

Lêze op de tablet
en fan papierte keap bij Fosfor,
dit digitale boekje
fan Rob Zijlstra
oer de rjochtbank yn Grins
prachtige ferhaaltsjes
lêzen op de tablet
út.....

it ferfolch
noch mear prachtige ferhalen
lêzen op de tablet
út

Ut de byb yn Wommels
Mear as 700 siden
foar de ôfwikseling
in moaie plysjetriller
spilet yn Stockholm
lêst net maklik
noch net út
noch 200 siden trochbite


in begjin makke mei dit digitale boekje


Geen opmerkingen: