zondag 20 oktober 2019

In nije hobby?

Krekt bekommen fan al dy moaie reaksjes
nei myn optreden op de jûn foar de Freule
yn de haven fan Wommels
mei ik al wer oan de bak
as ferhalenferteller

Dit wykein bin ik frege om mei te dwaan
oan de

  Ferhalenjûn 


in provnsjaal barren op tal fan lokaasjes.

It bestjoer fan museum it Tsiispakhús yn Wommels
hat mij frege
om ek in bijdrage te leverjen,

Sûnder betinktiid haw ik mar ja sein.
Freed 15 novimber sil it wêze
en ik sil besykje mij wat oan it tema te hâlden.

It tema is: As stiennen sprekke koene....

In moaie útdaging de kommende trije wiken


Geen opmerkingen: