zondag 27 oktober 2019

10.000 kilometer


Klink dan en daverje, 
de 10.000 kilometer no al ôflein yn 2019.
Fannemoarn earne ûnderweis
tusken Hichtum en Wommels
it doel fan 2019 wer helle.

Noch twa moannen te gean,
miskien sit 11.000 der ek noch wol yn.

Mar ik stribje der net nei........
ik pierewaai de kommende twa moannen noch wat
en begjin yn jannewaris 2020 wer mei it selde doel

Geen opmerkingen: