zondag 13 januari 2019

Spikerbroek


Dat dogge se goed yn de LC
hieltyd mear yllustraasjes bij it artikel.
Hiene se dit mei wurden omskreaun
dan wie it mij net sa opfallen as no

de route fan in spikerboek
giet oer de hiele wrâld!

Je soene nea wer in spikerbroek keapje

Geen opmerkingen: