vrijdag 25 januari 2019

Als de klok van Arnemuiden


Wij skriuwe 1988
en ik sit yn it bestjoer fan it Dielshûs.
Wij organiseare konserten foar mear omset.
Popkonserten mar ek
konserten "mei freeslike muzyk"
ûnder it mom fan
"at er mar omset yn sit."Sa as de Havenzangers
mateloas populair yn it suden
en mei lannelike hits oeral bekend

Us bern binne 9 en 7
en de jongste is der noch net.

En dan is it 2019 en ik sjoch werom
nei 1988 oan de hân fan plakboek 1988

en dan fine je dat briefke

ik kin jim sizze dat ik net songen ha
en ik kin mij ek neat herinnerje fan dit "feest"


Geen opmerkingen: