maandag 21 januari 2019

7 boeken

Twitter,
soms ferfelend,
mar meast nijsgjirrich
en útdaagjend

sa as dizze wike
de "foarkant fan in boek" aksje:
7 dagen oanien
in foarkant fan in nijsgjirrich boek pleatse,
sûnder kommentaar, sûnder útlis

Dit binne myn boeken
soms mei in útlis fan it werom


dit is ien fan myn earste E-books dy't ik kocht bij Fosfor , in alternative útjouwerij

in prachtich boek fan de beste misdieferslachjouwer Rob Zijlstra  (Zittingzaal 14)

Om in bytsje te begripen wat myn heit Jan meimakke hat yn Yndië

in prachtich reisferhaal fan Marica wêr't ik grutte bewûndering foar ha

ik fyn it sa'n bijsûnder boek dat ik it meardere kearen lêze ha en hieltyd op nei ûntdek

Hylarysk boekje oer de logistike proses yn in grutte húshâlding.
Haw ik meardere kearen mei hân op fakânsjeGeen opmerkingen: