maandag 8 januari 2018

Wike 1

De earste wike fan 2018 hat mij wer best foldien.
Hast 200 kilometer fytst  tusken rein en stoarm yn
en fierders allegear wer fermaak.....


Ik seach bij de Fifa2018 wedstriid bij SDS 

knipte alle dagen in foto fan in útbuorren 

Fia ynternet folchje ik (hast dei en nacht) de Volvo Ocean Sylrees

en ta beslüt lies ik in boek en makke ik út in oar boek 
in nije Spotify-spyllist 

Der wie in feessie want Jelske is 6 wurden.

 ik ferwûndere mij oer de oplossingen fan Dr Denker....

moarns makke ik ûnderweis in foto fan de soms opkommende sinne

ik hapte en snapte bij it SDS fuotbaltoernooi.

en ik wie bij in lêzing oer filosofy yn ús byblioteek.
húskeamerkonsert fan Martijn Kentie en Tjeerd Abma


en fierders.....

Oppaskoerkes mei Roan en Samme,
wat heale wedstriden Ingelsk fuotbal,
wat archyfwurksumheden
en de tradisjoniele
 nijjiersbuorrel mei famylje

Geen opmerkingen: