woensdag 10 januari 2018

PisjeIk sjoch kânsen nei dit berjocht
yn de krante
Bussjouffeurs dy't it pisjen sa wichtich meitsje
dat se it wurk der foar del lizze

It wurk efkes dellizze
efkes stopje om te pisjen,
wij wolle net oars
oft wij wer krekt op tiid de lêste bus helle ha
nei in jûntsje muzyk
yn Asteriks of Neushoorn

Gjin húske bij it stasjon
en dus ûntsteane der meast grutte
drukproblemen krekt bûten Ljouwert

ik stel foar
oft wij begjinne te sjongen
"Frysk bloed sjoch op
ik moat sa nedich pisje"

dat de sjouffeur ús probleem  erkend
en dat hij dan stoppet
bij halte Hilaard
sadat wij  yn de lijte fan de bus
of sa
efkes de geit fersette kinne

en mocht it sa wêze
dat net wij moatte mar hij
dat wij dat hielendal net slim fine.


Geen opmerkingen: