maandag 22 januari 2018

Ernst & de Retros


In folle tsjerke
en dat ek noch wol op sneintemiddei,
mei Ajakkus - Feyenoord op tv.
In dûmny soe jaloersk wêze kinne
at hij snein yn Goaiingea de tsjerke ynstappe soe

Ernst Langhout
mei Sjirk Langhout en Bone Ydle
makken prachtige muzyk foar in stampfolle tserke

In bytsje fan omke Bob, omke Bruce en omke Neil
in bytsje fan Creedence en fan the Stones,
en in soad Iersk
mei in fleuchje rock
troch tadwaan fan Bone Ydle..

Trije ferskillende stimmen
dy't elkoar moai oanfulle,
moaie lieten
en in hearlike knoffelike presintaasje
mei humor

It hat wer goed foldien
Ernst Langhout en de Retro's


Geen opmerkingen: