maandag 31 oktober 2016

Marten


Tegeltsjewiisheid
it is in fermaak betiden

ik kaam dizze krektlyn tsjin
like mij wol tapaslik

1 novimber 2016
út it it wurk.......

Geen opmerkingen: