vrijdag 21 oktober 2016

Burdmannen


In kreas artikel
okkerdeis yn it Friesch Dagblad

Dit omdat er in boek útkommen is
mei 200 foto's fan burdmannen

makke troch Arie Bruinsma fan Sint Nyk.

De Aanten binne favoryt bij de FRysk Deiblêd, mar leafst twa fan de flouwer hjitte sa...


Fan in stik as wat, net allinne de foto, mar ek it ferhaal......


en fansels mochten The  Beards net ûntbrekke yn dit prachtige boeke (al sis ik it sels)
en sij sjonge foaral oer burden...


Geen opmerkingen: