donderdag 7 januari 2016

Fytst yn 20152015 wie wer in goed fytsjier
10.470 kilometer totaal,
ferdield oer 12 moannen sjocht it der sa út:
de simmer fytsfakânsje soarget foar de pyk...
De ôfrûne 22 jier 211.734 kilometer fytst.....
twahûndertalvetûzensânhûndertfjouwerentritich dus

Geen opmerkingen: