maandag 11 januari 2016

4 en 0


kleurje mei Jelske...
4 jier ...
krekt nei de basisskoalle
en it kleurjen wurdt al hiel fersoarge dien

Roan.. 
0 jier
wol 11 moanne hast
in libben is ien grutte ontdekkingsreis
en in wille dat er latyd hat

Geen opmerkingen: