woensdag 11 november 2015

Fytse yn LiverpoolIt sjocht er moai út 
dy lienfytsen yn Liverpool,
at je op it stasjon oankomme
fanôf it John Lennon fleanfjild
dan is de ferlieding grut
om in fyts te hieren om de mobiliteit wat te fergrutsjen
en dat frije gefoel te hawwen;

wij koene de ferlieding werstean,
wij hiene der net sa'n goed gefoel oer krigen,
oer dat fytsen yn Liverpool
want doe't wij boppe yn de bus
fanôf it fleanfjild nei de binnenstêd "fleagen"
doe seagen wij gjin fytspaden
en seagen wij gjin fytsen...

Dus ferpleatsen wij ús dy trije dagen mei de bus
neat mis mei:
de sjoffeur wit it paad
de sjoffeur hat gjin lêst fan foarrangsrigels
de sjoffeur is de baas op de dyk
en de sjoffeur is wend lofts te riden

fytsers sjogge je net folle yn Liverpool
seker net yn de binnenstêd,
in inkele weachhals besiket it
mar dan wol op de stoepe
in paad sykjend tusken de rinners troch.

wij koene der gelokkich yn berêste
dat fytsen der dizze kear net ynsiet

Liverpool dus:
in noflike fuotbalklup
in machtige muzykstêd
fatsoenlike en gastfrije minsken
mar gjin stêd foar fytsers


Geen opmerkingen: