donderdag 25 december 2014

Rûntsje Riis

Fanút it hast altyd gastfrije Riis op wei  nei Aldemardum

de ijskoboer wie ticht ,  en it oare iis lei der net

Oan de râne fan it bosk de Graatamabank

It stiet der echt: Spitsbergen

Hearlik (snert) en kofjewaar bij it Murnser klif

Folle seal en ek terras goed beset op 25 desimber
(mei sinneferwarming)

Se bedoele hjir ek "de Fryske Marren

"
It sicht op Bakhuzen en in it liket wol te groeien..moai grien

En dat wiene der al wer 12 rinkilometers

Geen opmerkingen: