zaterdag 20 december 2014

Reine

Rein
dat ferfeelt gau

rein
ik tink oan Ierlân

Ierlân
rein
 mar foaral
muzyk

 Foto's fan 2009
ús rûnreis troch Ierlânen in filmke fan Luke Kelly fan the Dubliners


Geen opmerkingen: