maandag 22 december 2014

Krante

Wij lêze de LC,
al hiel lang.
in provinsjale krante

Wij lêze ek in lannelike krante
wikseljend
Trouw en AD langere tiid
en NCR en het Parool koartere tiid

Gjin Telegraaf
fanwege syn grutte koppen
fanwege syn sensaasje
fanwege de wierheid 
dy't wolris geweld oandien wurdt

Hjoed waard bekend:
sjoernalist Perdiep Ramasar
syn artikelen yn Trouw en it AD
wurde fuorthelle
fanwege iets tefolle fantasij

Raar is dat
kin ik neat mei
dat fuorthelje
fan syn artikelen 
dy't ik lêzen dat
dy't ik foar wier oannommen ha
dy't foar mieningsfoarming soarge ha

dy artikels kinne net fuorthelle wurde
dy sitte yn mij.

Ik hie ek  krekt sa goed de Telegraaf lêze kinnen.

Geen opmerkingen: