donderdag 23 juni 2011

ReklameGoogle wit alles. In Google tinkt foaral ek mei.
Ik hie it foarige ferhaaltsje oer de kamping en de kachel der noch mar krekt opsetten of boppesteande adfertinsje kaam bij mij yn byld: Oer kachels en kampings. En doe't ik ferline wike wat skreaun oer fytsen, krige ik gelyk twa oanbieders fan fytsreizen yn byld.
Reklame dat op mij rjochten is. At der dan dochs reklame wêze moat, dan mar sokke reklama. Rjochten op mij. Grutte kâns dat der gjin adfertinsjes oer auto's, hynders en Andre Rieu op myn skerm komme want dêr skreau ik nea oer. Hoewol, dit wurdt al gefaarlik.

Geen opmerkingen: