dinsdag 22 maart 2011

Sei-siswizen (2)

Noch in oantal aardige sei-siswizen dy't earder de Boalserter krante opfleuren of djipgong joegen.

1. Ik sit hjir bêst, sei de poes en se siet op it spek

2. It is in min lân hjirre, sei de skoaier en hij rûn tusken twa polysjes.

3. Wêr no op ta, sei de rôt, doe siet er yn é falle

4. Wij sille se wol krije, sei de abbekaat en tocht oan de sinten

5. Ik bin in man fan de frede, sei Jildert, mar se sille dwaan wat ik sis.Geen opmerkingen: