dinsdag 1 maart 2011

Boek

Ik fyn boekskriuwers keunstners. Dat gefoel krige ik wer doe't ik dwaande wie yn it boek Misbruik fan Lotte en Soren Hammer. In debút fan dizze Deenske broer en suster.
6 jier lang hawwe se der tegearre oan wurke. 6 jier lang. It fielt as in libbenswurk. It boek hat in tige nijsgjirrich en aktueel tema en boeide troch de opset. It naam mij hielendal mei en it wie mar goed dat ik fakânsje hie en dus wat faker it boek iepen die. Want in moai boek lis ik wol gauris oan de kant, om der langer fan te genietsjen.
Dat slagge net bij dit boek. Ik wie wat nijsgjirrich nei de ôfrin en hoe fierder ik kaam hoe minder ik it fûn. En dan begjin ik just hurder te lêzen. Mar foar de dúdlikheid it is perfoarst de muoite wurdich om it te lêzen.

Geen opmerkingen: