vrijdag 11 maart 2011

Der wurdt grute

De lêste wiken binne in oantal skoalbern of studinten oppakt omdat se driigjende tweets de wrâld yn twitteren. Wie it in grap doe't in studint oankundige dat hij it plysjeburo yn de brân sette soe?
Freedtejûn wie twitterwrâld yn Fryslân efkes "yn opskuor".
De achte hear F.Wester (bekend fan RTL) mei 98392 folgers fûn it nedich om it folgende berjocht te twitterjen.En dan komme de reaksjes fan de folgers. Sij twitterje it berjocht troch en yn amper 10 minuten sitte alle twitteraars út Fryslân mei eangst nei de tsjustere loft te sjen om de fal fan it fleantúch mei te meitsjen. Of miskien om fuort te dûken foar it fan boppe kommende ûnheil.De hear Wester hat nei 15 minuten noch gjin klap heard, syn kollega's fan de rampenredaksje binne net útrukt dus twittert hij dan:En dat gerucht dat hat hij ferspraat. Sorry Wester dit binne hiele minne tweets. En dat foar in sjoernalist.

Geen opmerkingen: