maandag 22 maart 2021

Drylst

Dat rinnen net myn hobby is, mei jim allang dúdlik wêze.

Mar soms, at it te hurd waait, at it te kâld is

om in lekker ein te fytsen,

dan moatte je patroanen trochbrekke.

Dus rûnen wij juster fan Snits nei Drylts 

oer de âlde Himdyk....

en  rûnen wij fan Drylst nei Snits 

oer it rin/fytspaad lâns de Geau.

10 kilometer 

en it foel mij net of.

Geen opmerkingen: