donderdag 7 september 2017

150 jier lyn

Needwaar is fan alle tiden,
docht mar wer  bliken.

Dit stikje yn de Ljouwerter Krante
fan 150 jier lyn
jout in "moaie" beskriuwing"
fan in bui fan 3,5 oere
dy't ek in pleats
tusken Wommels en Easterein trof
(boarne LC, 150 jier lyn)

Geen opmerkingen: