donderdag 6 juli 2017

Werom fan fytsfakânsje


Krekt trije wike lyn brocht de bus fan Cycle Tours ús nei Arles yn Súd Frankryk. 
De wiken dêrnei fytsen wij fan de Middellânske See nei de Atlantyske Oseaan. 
In moaie fakânsje mei grutte tsjinstellingen. 
Ungewoane waarmte (38 graden) oant "Golf fan Biskaje depresjewaar", 
fan moaie strakke fytspaden oant ûnbegeanbere, ûnferhurde trochgongen 
en fan tichte kampings oant 4 stjerren terreinen. 
Wij oernachten yn ús superdelukse fierstente swiere tinte 
en fytsten troch moaie natoer en hast altyd bij it wetter del. 
Soms moast er ek noch klommen wurde, net ús hobby mei bagaazje. 
Wij hiene krekt wat mear as 1000 kilometer fytsgenot. 
In oare bus fan Cycletours brocht ús wer nei Amsterdam. 
Wij binne wer thús en ek dat befalt wer prima.

In lytse ympresje

Mei de bus fan Amsterdam nei Arles.... in tuskenstop bij Luik

De earste kamping....oan de Middellânske see

de twadde kamping.....wat in sântroep

nei in dei fytsen is in bierke in lust en in pizza hast ferplicht.....wat in pizzahutten ûnderweis

de paden wiene net oeral like breed en flak

blommen en tsjerkhoven...it past oed bijelkoar yn Frankryk


Canal du Midi......net echt geskikt foar ús soarte fytsen mei bagaazje

wat in fleurige boaten bij Toulouse yn de Toulouse kleur

Gjin roaming mear.....dus wie de wifi tafel meast net beset

sinneblommefjilden, dêr krije je in goed sin fan

en foar moaie loften kinne je dêr ek telâne


de twadde wike bij de Atlantyske oseaan stie yn it teken fan rein, ûnwaar en hurde wyn.....

mei sa no en dan in sintsje tuskentroch

Op dit plak stiene wij trije jier lyn ek doe't wij dêr nei Nederlân fytsten

ferreinde fytsers

droechje

ferrek ...de kamping is der net mear.....goooogellje dus foar in alternatyf

wij en sij ûnder beam bij 38 graden

in soad genot fan ús fiersteteswiere tinte

de foto kamera op it stjoer efkes draaie.....en klik

Pypskoft oan de Middellânske see

wij ferlitte al wer in kamping

efkes sjen hoe't it allegear sit mei dy routes en sa...

nei it puntsje ta en mei de boat oer

10% klimme mei bagaazje .......it slagge 

oan de Atlantyske oseaan rint in moaie fytsroute

moaie plaatsjes ûnderweis

kersen en abrikozen.....

in moaie strakke loft en in kreas paad


Geen opmerkingen: