zondag 16 juli 2017

AFDT2017- Rottevalle en sa


60 km fanôf Garyp en troch 15 doarpen fytst

bij de Tike Roan's krûdenhoekje

Gastfrijheid yn Rottevalle: in tichte kroech, mar wol kofje sette foar ús...

Nijsgjirrich punt: Rottevalle hearde earder bij trije gemeenten, Dit wie it trijegmeentenpunt

Yn Eastermar wolle je graach wachtsje


Eastermar

Geen opmerkingen: