maandag 24 november 2014

Op it fytske

Sneontejûn
het Bolwerk yn Snits
muzyk
Band of Friends
sis mar Rory Gallagher
mar dan sûnder Rory sels
dy is al dea
yn 1994 al

mar syn muzyk libbet
mei dy twa Ieren
en mei Marcel Scherpenzeel
in Nederlânske top gitarist

Wat in geweldige band
wat in geweldige muzyk
wat in geweldige jûn

en it moaie derbij?
op de fyts der hinne
en op de fyts werom

mei broer Lolke
en sels hij fûn it mar in eintsje
hinne
mar ek werom

noch trije kertier
nei prate oer dy moaie jûn
mei dy super band
Band of Friends

.

Geen opmerkingen: