zondag 7 september 2014

Triatlon yn Wommels

Troch Tsjeard en Berber binne wij allegear besmet mei it triatlon firus.
Sneon 6 septimber yn Wommels mear as 200 dielnimmers dy't koarte en lange ôfstannen diene. In moai festyn mei allegear sportive minsken en wer in soad frijwilligers.
Geen opmerkingen: