maandag 15 september 2014

Greidhoekfestival

In prachtige iepening fan it greidhoekfestival.

Elkenien dy't binnenkaam moast fia de glydsbaan ôfdale nei it fjild. 
Dat levere gelyk al fleurige minsken op.
Geniaal betocht........Geen opmerkingen: