dinsdag 25 februari 2014

Chris ChameleonAt je bij muzykkonserten binne, krije je wolris tips.
Sa as dizze. Fan Willy út Itens
Prachtich om te hearen
Chris Chameleon mei " korreltjie sand "

Geen opmerkingen: