zondag 29 september 2013

SwetteIt alder aardichste hjerstwaar noege freed út ta it lekker rûntsje om. De wyn east en dat betsjut fanút Wommels dat wij earst rjochting it easten gean. Dat is net slim want dat kinne je hiel maklik in prachtige binnetroch route kieze, lâns de Boalserterfeart, en lân de Swette.

De fytspaad lâns de Swette is omlein omdat de heak fan Ljouwert dêr oerhinne giet en der hurd wurke wurdt oan in brêge


de sânsekken soargje der foar dat de Swette op djipte bliuwt


en wij meitsje efkes in bochtje om

It nije paad oan de westkant fan de Swette leit der noch altiten geweldich bij. Unyk sa moai fol blommen.

Geen opmerkingen: