woensdag 11 september 2013

Elbe Bier

Tidens de Elbereis dizze simmer aardich wat kilometers makke en meast ûnder toarstige omstannichheden. Wat is der dan lekkerder at je in pension of keamer ha, skin en fris binnen en in terraske opsykje om sa'n hearlik grut glês bier yn te nimmen  En frjemd genôch haw ik der sa no en dan ek noch foto's fan makke.


 
 
 
 
 
 
 
Posted by Picasa

Geen opmerkingen: